دوستان گرامی شما اشعارنجم العرفا حیدری وجودی را دراین صفحه نیز خوانده میتوانید: www.haidari-wejoudi.blogfa.com   اشترجان راست بگو چه دیده ای کز همه گان ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 363 بازدید
بمناسبت عرس خواجه خواجه گان حضرت خواجه معین الدین چشتی (رح) حضور اولیا   درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است   حضـور اولیـــای   پـــــر  غــــرور ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 224 بازدید
                                       سینه ء ما  گوش کن همسفــــر ترانــــه مةا       نعره ء  مست عاشقـــانه ء ما تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد       عشق ما شعر ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 224 بازدید
                                   موج رمنده از خرمن هستی پرکاهی نگرفتیــــــم           برگردن دل بار گنـــاهی نگرفتیم بردامن سروی ننشستیــــم چو گردی            درپای گلی جای گیــاهی نگرفتیم یوسف ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 169 بازدید
عرس مجنون شانه را تا آشنـــای زلف جانـــــان کــــــرده اند خاطر آشفتــه مــــــارا پریشــــــان کـــــرده اند خانهء مردم خراب ازگــــردش چشمـــان اوست با فلک ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 192 بازدید
قیامت است جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است بی سایه  قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب ازسینه آه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 174 بازدید
نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر که  شــــورعشق ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 180 بازدید
                                                      اعجاز سرود ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم      زخمـه ء تار وجـودم  نغمه ء دلکش عــودم خواستم  تاغزل چشـــم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 149 بازدید
                      دریاچه کبود                                                                        ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم    ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 168 بازدید
اسفند 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
تیر 84
1 پست